Du học

9X Việt từng bị 4 điểm Hóa thi đại học được nhận làm tiến sĩ Hóa ở Mỹ

Rate this post

9X Việt Nam đạt điểm 4 môn Hóa học, Tiến sĩ Hóa học Hoa Kỳ

  Sinh viên 21 tuổi trở thành thị trưởng trẻ nhất lịch sử Ấn Độ

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button