Kinh nghiệm lái xe

Bộ GTVT: Sẽ tước kiểm định an toàn kỹ thuật nếu xe chở quá tải

Rate this post

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề xuất các đơn vị này tiến hành các bề ngoài xử phạt mới theo Nghị định số 46 / NĐ-CP và có giải pháp xử lý vi phạm, trong ấy có quy định tước giấy chứng thực an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem kiểm định xe trong khuôn khổ thời hạn, chế tài …

  Trước ngày 1/7/2016: Xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn phải lắp hộp đen

Bộ GTVT và cục điều hành đường bộ lãnh đạo lực lượng thanh tra giao thông duy trì việc rà soát công cụ tại các trạm rà soát công cụ, cùng lúc đề xuất tăng lên hiệu quả phát hiện, xử lý. cao và giảm thiểu tối đa việc đậu các công cụ phi bạo lực.

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button