Bất động sản

Các sở ngành chậm “gỡ khó” cho doanh nghiệp BĐS, TP.HCM chỉ đạo khẩn

Rate this post

– Ủy ban dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành liên can khẩn trương đề nghị biện pháp chi tiết và báo cáo thành thị những gian truân, vướng mắc của các công ty kinh doanh bất động sản trước ngày 15 tháng 3 5 2020. Tuy nhiên, tới thời khắc hiện nay vẫn chưa có báo cáo của cơ quan tính năng.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi các sở ngành liên can về việc tháo gỡ gian truân, vướng mắc của các công ty bất động sản trên khu vực thành thị.

Bởi trước ấy, ngày 3/3/2020, UBND thành thị đã chỉ định các sở, ngành liên can khẩn trương khai triển, đưa ra biện pháp chi tiết, báo cáo UBND thành thị trước ngày 15/3/2020. Tuy nhiên, cho tới hiện tại các bộ phận liên can vẫn chưa có tờ trình.

Theo UBND TP.HCM, cơ quan này đã họp chỉ huy các sở ngành liên can coi xét, rút ​​lại nhiều đề nghị của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, do các sở ngành liên can chưa sẵn sàng đủ giấy tờ, báo cáo nên nội dung kiến ​​nghị của doanh nghiệp bất động sản còn còn đó, UBND thành thị đề nghị các sở liên can khẩn trương tiến hành.

  Coi chừng mang họa khi mua đất nền vùng ven

Chi tiết, đơn vị kiểm tra đề nghị của các công ty bất động sản, đưa ra đề nghị, biện pháp chi tiết cho từng nội dung, xem xét đầy đủ các văn bản quy phạm luật pháp liên can, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 13/4/2020.

“Sau lúc các sở ngành báo cáo đề nghị và đưa ra biện pháp, UBND thành thị sẽ họp bàn, khắc phục các nội dung kiến ​​nghị, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công ty”.do Vũ Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ huy.

Các sở ngành chậm “gỡ khó” cho doanh nghiệp BĐS, TP.HCM chỉ đạo khẩn
UBND TP.HCM sẽ họp bàn để hủy mọi đề nghị của các doanh nghiệp bất động sản.

Về việc tháo gỡ gian truân, vướng mắc cho các công ty bất động sản, Bộ Xây dựng TP.HCM vừa hoàn thiện thứ tự 5 bước đối với các dự án nhà ở thương nghiệp theo Luật Đầu cơ và Luật Nhà ở, trình Ủy ban dân chúng thành thị. Bình chọn đô thị

  Cơ hội trúng ‘xế’ ở Hai Phat Land Property Festival

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, thứ tự tiến hành dự án thương nghiệp theo Luật Đầu cơ (nếu nhà đầu cơ ko có quyền sử dụng đất ở hợp lí) sẽ tiến hành theo 5 bước, chi tiết:

Xây dựng thủ tục quyết định chủ trương đầu cơ; lập quy hoạch cụ thể 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch toàn cục xây dựng quy hoạch; xây dựng thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất; xác định bổn phận vốn đầu tư, nộp tiền sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất Giđấy chứng thực chủ đầu cơ, phê chuẩn đầu cơ, nhận định thiết kế kỹ thuật cơ sở và cấp giấy phép xây dựng.

Quy trình tiến hành nhà ở thương nghiệp theo Luật Nhà ở (nếu chủ đầu cơ đã có quyền sử dụng đất ở hợp lí) cũng gồm 5 bước: Phê duyệt chủ trương đầu cơ; bằng lòng chủ đầu cơ; lập quy hoạch cụ thể 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch toàn cục cho quy hoạch xây dựng; bằng lòng đầu cơ dự án; nhận định thiết kế kỹ thuật cơ sở và cấp giấy phép xây dựng.

  Điều tra 14 thửa đất phân lô bán nền ‘núp bóng’ hiến đất làm đường ở Lâm Đồng

Trong bước này, các bổn phận vốn đầu tư bổ sung nảy sinh do điều chỉnh quy hoạch phải được xác định nếu các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng chỉnh sửa sau lúc dự án đã được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

8 nút thắt khiến DN bất động sản

8 nút thắt khiến DN bất động sản “gặp khó” được đề nghị tháo gỡ

– Trong tờ trình vừa trình Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM đã dò la 8 gian truân, vướng mắc trong việc tiến hành thủ tục đầu cơ xây dựng các dự án nhà ở trên khu vực TP.

Fang Yingling

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button