Doanh nghiệp

Chủ tịch Idico từ nhiệm

Rate this post

Trước thềm Đại hội cổ đông thường niên 5 2022 diễn ra vào ngày 19/4, Idico Corporation (IDC) công bố đã thu được đơn từ chức của ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT. 13. Ông Thơ xin từ nhiệm vì quá bận việc riêng ko còn thời kì tiếp diễn đảm nhận chức phận.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ bổ sung việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu người mới với ông Lê Bá Thọ tại cuộc họp sắp đến. Ông Thọ được bầu vào HĐQT và giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2023 sau đại hội đồng cổ đông thất thường 5 2021.

Ông Thọ tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, hiện đang giữ các chức phận chỉ đạo cấp cao tại các công ty: Doanh nghiệp Đầu cơ Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Tổng Doanh nghiệp Đường sông Miền Nam và Doanh nghiệp Cổ phần Vận chuyển Đa phương thức Vietranstimex.

  Chiến lược của ngân hàng số Cake lên tạp chí công nghệ châu Á

Tổng doanh nghiệp Idico tiền thân là Tổng doanh nghiệp Đầu cơ tăng trưởng Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam được thành lập 5 2000. Lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp bao gồm đầu cơ xây dựng, kinh doanh tăng trưởng cơ sở vật chất công nghệ, mỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư; đầu cơ xây dựng, điện, Các công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, cầu cảng và các công trình kinh doanh khác …

Tho từ nhiệm được đưa ra trong bối cảnh IDC có hàng loạt chỉnh sửa về nhân sự. Hội đồng quản trị doanh nghiệp yêu cầu miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm kiểm soát viên phòng kế hoạch vốn đầu tư thuộc phòng kế toán vốn đầu tư Doanh nghiệp bà Trần Thanh Linh. Lý do miễn nhiệm là bà Lim ko còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để biến thành thành viên ban kiểm soát.

  Hãng tương ớt Cholimex mỗi ngày thu bình quân 7 tỷ đồng

Hội đồng quản trị cũng yêu cầu bầu 1 người khác. Bà Lin là 1 trong 2 thành viên ban kiểm soát được bầu tại EGM 5 2021 vào tháng 2 5 2021.

Trước ấy, doanh nghiệp cũng công bố từ ngày 15/4 sẽ miễn nhiệm chức danh phó giám đốc điều hành, cùng lúc hoàn thành hiệp đồng lao động với ông Pan Wenzhong. Ông Zhong sinh 5 1967, tốt nghiệp kỹ sư kinh tế công nghiệp, giữ chức Phó giám đốc điều hành từ tháng 3/2018.

  TH thu gom vỏ hộp sữa

Trước lúc bị miễn nhiệm chức phận Phó Giám đốc điều hành Idico, ông Zhong từng đảm nhận nhiều chức phận quan trọng tại các công ty nhà nước như Doanh nghiệp Xây dựng Miền Trung, Doanh nghiệp Sản xuất và Xây dựng Nhôm Cosevco, Tổng Doanh nghiệp Miền Trung…

5 2022, kế hoạch kinh doanh đạt tổng doanh thu 7.971 tỷ đồng, tăng 38% và doanh thu riêng của doanh nghiệp mẹ là 3.347 tỷ đồng, tăng 72%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp là 2.765 tỷ đồng, tăng 88%, khi mà lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp mẹ chỉ là 2.333 tỷ đồng, tăng 83%, tỷ suất cổ nghĩa là 40%.

Nakata

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button