Doanh nghiệp

CII tiếp tục bán công ty con

Rate this post

Tổng Doanh nghiệp Đầu cơ Cơ sở vật chất Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (CII) vừa ban bố Nghị quyết HĐQT phê chuẩn việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Doanh nghiệp Cơ sở vật chất Nước Sài Gòn (SII). Chủ tịch HĐQT CII Lê Vũ Hoàng có quyền quyết định các vấn đề liên can.

Báo cáo nguồn vốn cho thấy, tính tới cuối 5 2021, SII là 1 trong 12 doanh nghiệp con của CII, với tỉ lệ sở hữu 50,61%. Doanh nghiệp hoạt động cốt yếu trên 3 lĩnh vực: đầu cơ tăng trưởng các công trình xử lý nước, tăng trưởng dịch vụ kỹ thuật môi trường nước và dịch vụ vận hành, bảo dưỡng.

Tình hình hoạt động vừa mới đây của công ty ko mấy khả quan. SII báo cáo lỗ trong 2 5 qua, tuần tự lỗ ròng 111 tỷ Rp và 78 tỷ Rp vào 5 2020 và 2021.

  Spac3ship và Kiwigroup ký hợp tác chiến lược về blockchain

Động thái tách khỏi SII của CII diễn ra sau việc liên tiếp bán cổ phần tại doanh nghiệp con tính từ lúc cuối 5 ngoái. CII liên tiếp bán tháo từ đầu tháng 10 5 ngoái trong bối cảnh cổ phiếu NBB tăng cường.

Tới cuối 5 2021, tỉ lệ sở hữu của CII tại NBB sẽ giảm từ 93,7% xuống 65,32% và sẽ tiếp diễn giảm xuống 51% vào đầu 5 nay.

Việc thoái vốn khỏi doanh nghiệp con diễn ra lúc CII báo cáo lỗ. Trong cả 5 2021, thu nhập ròng của doanh nghiệp giảm 47% xuống 2,868 tỷ rupiah. Lợi nhuận gộp giảm hơn 30%. Do đấy, CII lần trước tiên báo lỗ ròng hơn 240 tỷ Rp tính từ lúc lúc niêm yết.

  Giám đốc điều hành Grab Việt Nam từ nhiệm

Trong 2 quý cuối 5, trạng thái cách biệt xã hội kéo dài khiến doanh thu giảm mạnh, CII cho biết trong phần giải trình của mình. Hai nguồn thu nhập chính là giao thông và bất động sản bị tác động nặng nề.

Tất cả các trạm BOT do CII điều hành đều bị đóng cửa, hoạt động kinh doanh bất động sản từ bồi hoàn, xây dựng tới kinh doanh bị tê liệt hoàn toàn chỉ mất khoảng đóng cửa. Cùng lúc, doanh nghiệp vẫn cần ghi nhận các khoản chi tiêu nảy sinh, cốt yếu là chi tiêu lãi vay và phân bổ lợi thế thương nghiệp.

Tuy nhiên, theo người có liên can đảm trách CII, kết quả hoạt động trên báo cáo nguồn vốn chưa thể phản ảnh hết lợi nhuận thực tiễn nhưng CII nhận được trong 5 đấy.

  NovaGroup, Nova Consumer được vinh danh tại APEA 2021

Chi tiết, CII đã thoái 25,4 triệu cổ phiếu NBB thu về hơn 1.000 tỷ Rp, ghi nhận lãi khoảng 595 tỷ Rp trong báo cáo nguồn vốn riêng. Tuy nhiên, do NBB vẫn là doanh nghiệp con nên lợi nhuận được tính vào lợi nhuận chưa cung ứng và ko được tính vào lợi nhuận thống nhất, dẫn tới trạng thái “lãi thật, lỗ ảo”.

Vừa mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã bổ sung cổ phiếu CII vào danh sách chứng khoán ko được tài trợ ký quỹ và cho vay chứng khoán do lợi nhuận sau thuế cho cổ đông doanh nghiệp mẹ âm trên báo cáo nguồn vốn.

Mingshan

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button