Doanh nghiệp

Địa ốc Hoàng Quân nợ chủ tịch nghìn tỷ

Rate this post

Báo cáo vốn đầu tư đã kiểm toán của Doanh nghiệp Cổ phần Tham vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã: HQC) cho thấy, tổng nợ cuối 5 ngoái khoảng 5.000 tỷ đồng. Phần bự đây là các khoản nợ ngắn hạn. Trong ấy, doanh nghiệp đang nợ Chủ tịch Zhang Yingjun 1.166 tỷ đồng. Khoản nợ mới hiện ra 5 ngoái là “tiền vay” nhưng mà ko có thông tin về khoản lãi phải trả.

Cuối tuần, doanh nghiệp đề nghị với cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho ông Tuấn với giá 10.000 đồng để cấn trừ công nợ. Nếu được phê duyệt, ông Duẩn sẽ nắm giữ thêm 87 triệu cổ phiếu giảm thiểu chuyển nhượng trong khoảng 1 5, cùng lúc số dư nợ giảm xuống còn khoảng 300 tỷ đồng.

  Chủ tịch Haxaco muốn bán 1 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp còn nợ bà Nguyễn Thị Dịu Phong (vợ ông Duẩn, phó chủ tịch hội đồng quản trị) và các doanh nghiệp liên can hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ông Duẩn, Hoàng Quân muốn phát hành thêm 130,7 triệu cổ phiếu để đổi nợ với 4 chủ nợ khác. Doanh nghiệp nợ mỗi người này khoảng 30-337 tỷ đồng. Sau lúc phát hành, các chủ nợ cũng ko được phép chuyển nhượng cổ phiếu trong khoảng 1 5.

  FLC lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông

5 ngoái, thu nhập ròng của Huangquan là gần 280 tỷ rupiah, và lợi nhuận sau thuế là 4 tỷ rupiah, giảm tuần tự 48% và 57% so với cùng kỳ 5 ngoái.

Ban chỉ đạo cho rằng nền kinh tế đang quay về quỹ đạo phát triển trong 5 nay nhờ kế hoạch bình phục và tăng trưởng kinh tế – xã hội đã được ban hành. Do ấy, doanh nghiệp dự định ​​sẽ tăng đột biến các chỉ số vốn đầu tư. Doanh thu dự định ​​tăng gấp 5 lần lên 1.085 tỷ đồng, khi mà lợi nhuận sau thuế dự định ​​tăng gấp 39 lần lên 165 tỷ đồng.

  Loạt lãnh đạo Ocean Group từ nhiệm

Thông tin này đã ảnh hưởng mạnh tới cổ phiếu Huangquan. Thị giá của HQC đã tăng 4 lần liên tục, trong ấy 3 phiên tăng nhanh, đưa tầm giá từ 7.400 Rp lên 8.650 Rp. Thanh khoản đạt 38 triệu và 37 triệu cổ phiếu trong 2 ngày giao dịch trước hết, gấp khoảng 4 lần so với ngày giao dịch trước hết của tháng.

Phía đông

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button