Doanh nghiệp

EVN lỗ hơn 1.307 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh điện năm 2020

Rate this post

Ngày 25/2, Bộ Công Thương đã ban bố giá tiền sản xuất điện 5 2020 của Doanh nghiệp Điện lực Việt Nam (EVN).

Việc ban bố giá tiền sản xuất điện 5 2020 của EVN sẽ là 1 trong những tài liệu tham khảo đầu vào cho việc xây dựng phương án tầm giá lẻ điện bình quân 5 2022 của Tập đoàn. Ngoài ra, tầm giá lẻ điện bình quân 5 nay còn được tính toán dựa trên chi tiêu đầu vào của than, dầu lửa … để phát điện, cũng như quy hoạch hỗ trợ điện và vận hành của hệ thống điện đất nước.

Trong giai đoạn xây dựng phương án tầm giá lẻ điện bình quân 5 2022, EVN cũng cần tính toán ước lượng hiệu suất phát điện và vận hành 5 2021, ước lượng chi tiêu phát điện, truyền tải và cung cấp – bán lẻ điện quá trình 2022, điều hành vận hành hệ thống điện. và hệ thống điện Các dịch vụ phụ trợ và các chi tiêu khác ko bao gồm trong giá điện.

  Grab tăng giá tất cả dịch vụ

Theo Bộ Công Thương, sản lượng điện thương phẩm 5 2020 đạt 216,95 tỷ kWh, tăng 3,42% so với 5 2019. Do ấy, doanh thu bán điện thương phẩm của Doanh nghiệp Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ được ghi nhận. Hơn 394,892 tỷ đồng. Nghĩa là tầm giá điện bình quân của nhóm này 5 2020 vào khoảng 1.820,20 đồng / kWh, giảm 1,68% so với 5 2019.

  Rủi ro khi 'làm ăn trên biển lớn' của doanh nghiệp xuất khẩu

Bộ lý giải, tầm giá điện thương phẩm bình quân 5 2020 giảm so với 5 trước là do tác động của dịch Covid-19 làm chỉnh sửa cơ cấu tỷ số phụ tải của nhóm người mua sử dụng điện, đặc thù là dịch bệnh. Ngoài ra, EVN cũng 2 lần ưu đãi điện và tiền điện phân phối người mua do tác động của sự cố Covid-19, tổng giá trị 12.300 tỷ đồng.

Kết quả là, tập đoàn đã ghi nhận khoản lỗ sản xuất điện hơn 1.307 tỷ Rp vào 5 2020. Tuy nhiên, 5 2020, thu nhập từ hoạt động vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn, lãi chia cổ tức … của tập đoàn vào khoảng 6.049 tỷ đồng, nên tính chung vẫn vượt 4.742 tỷ đồng.

  Dịch vụ đặt trước vàng của FLC hút khách ngày vía Thần Tài

Về sản xuất và vận hành điện của EVN tới 5 2020, Bộ Công Thương cho biết, giá tiền sản xuất điện giảm 1,22% so với 5 2019 xuống 1.826,22 đồng 1 kWh. Chi phí sản xuất và vận hành điện bao gồm giá phát điện, truyền tải, cung cấp – bán lẻ và phụ trợ, điều hành ngành ở tất cả các khâu.

Một nhân viên Công ty Điện lực Hà Nội sửa chữa đường dây.Ảnh: Nguyễn Xie

1 viên chức Doanh nghiệp Điện lực Hà Nội tu sửa đường dây. Ảnh: Nguyễn Xie

Chia bé số liệu chi tiêu vận hành sản xuất điện của từng khâu 5 2020, khâu phát điện chiếm hơn 78%, là 1.433,34 đồng 1 kWh, giảm gần 44 đồng so với 5 2019.

Đối với khâu truyền tải điện, chi tiêu là 77,69 đồng 1 kWh. Phân phối – Giá bán lẻ là 308,54 đồng 1 kWh và phân phối điều hành ngành là 6,66 đồng 1 kWh.

Theo Bộ Công Thương, 5 2020, khoản chênh lệch tỷ giá hơn 5,03 ngàn tỷ đồng đã được tính vào giá tiền sản xuất và vận hành điện. Trong ấy, chênh lệch tỷ giá sắm điện 5 2018 là 3.630 tỷ đồng, 1 số khoản chênh lệch tỷ giá 5 2019 khoảng 1.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, gần 7.583 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá trong hiệp đồng sắm bán điện 2019-2020 ko được tính vào chi tiêu phát điện 5 2020.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nhận thấy, thu nhập bán thanh lý của nả cố định, nguyên liệu tái chế của EVN và các đơn vị thành viên, thu nhập từ tiền thuê cột điện, … đã được trừ vào chi tiêu phát điện của tập đoàn và các đơn vị thành viên.

gặp thứ 5

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button