Doanh nghiệp

FPT hợp tác chuyển đổi số với Sóc Trăng

Rate this post

Sự kiện ký kết giữa 2 bên được diễn ra trong phạm vi kỷ niệm 30 5 tái thiết tỉnh Sóc Trăng và hội nghị đầu cơ 2022 của địa phương. Thành ra, trên ý thức tăng trưởng chung, 2 bên cũng sẽ huy động mọi nguồn lực để xúc tiến biến đổi số toàn diện, đồng bộ dựa trên nền móng công nghệ số, cả về nhận thức và phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước, công chúng và công ty.

  Hãng tương ớt Cholimex mỗi ngày thu bình quân 7 tỷ đồng

Ngày 28/4, đại diện UBND tỉnh Sóc Trăng và Công ty FPT đã ký kết hợp tác triển khai chuyển đổi số tại Sóc Trăng. Ảnh: FPT

Ngày 28/4, đại diện UBND tỉnh Sóc Trăng và Doanh nghiệp FPT đã ký kết cộng tác khai triển biến đổi số tại Sóc Trăng. bức ảnh: FPT

Chi tiết, FPT sẽ dựa vào năng lực và lợi thế của mình để nghiên cứu, xây dựng các mẫu hình, biện pháp biến đổi số cho Sóc Trăng, vào các lĩnh vực trọng điểm: y tế, giáo dục, tài chính-ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp, an sinh xã hội, khoáng sản môi trường và du hý. . Cùng lúc, dựa trên ưu thế của tỉnh, FPT cũng sẽ cung cấp kết nối, quảng cáo nông phẩm Sóc Trăng ra thị phần trong và ngoài nước phê chuẩn các nền móng thương nghiệp điện tử như Sendo; tham vấn, hỗ trợ biện pháp, cung cấp công ty trên khu vực tỉnh bắt kịp xu thế công nghệ, xúc tiến giai đoạn biến đổi số, tăng trưởng kinh tế nhanh và vững bền. Tập đoàn FPT cũng sẽ đi cùng cùng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ các chương trình huấn luyện ngắn hạn và chuyên sâu cho chỉ huy, cán bộ, công chức tỉnh, đặc trưng là các chuyên gia CNTT, tổ chức, tư nhân, công ty và tư nhân nhằm tăng lên trình độ số hóa. Nhận thức và kĩ năng.

Tính cho đến nay, FPT đã thúc đẩy bàn bạc với hơn 40 chỉ huy địa phương, ký kết thỏa thuận cộng tác biến đổi số với 18 địa phương trên cả nước, tăng lên nhận thức về biến đổi số cho gần 1.000 CBNV và chỉ huy địa phương các đơn vị quản lý. Đại diện FPT cho biết, FPT sẽ cung cấp tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành thị dựa trên ưu thế kỹ thuật, kinh nghiệm biến đổi số của tập đoàn, đặc điểm kinh tế xã hội và lợi thế cạnh tranh của địa phương. Nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số đang hướng đến mẫu hình tổ quốc số, phê chuẩn tham mưu về quy hoạch tăng trưởng kinh tế, kinh tế xã hội, chiến lược biến đổi số và huấn luyện tăng lên nhận thức về biến đổi số trên quy mô phệ và linh động thích nghi với tầm thường mới .

Sau 30 5 tái thiết trên cơ sở tách ra từ tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng đã có nhiều bước tăng trưởng và tăng lên tiềm lực kinh tế – xã hội. GRDP (tổng thành phầm trong vùng) của tỉnh có vận tốc tăng bình quân hàng 5 10,18%. Quy mô nền kinh tế 5 2021 sẽ phệ gấp 38 lần 5 1992. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa là điểm nổi bật của tỉnh, xuất khẩu sang khoảng 40 tổ quốc và khu vực, với trị giá xuất khẩu trên 1,2 tỷ đô la Mỹ Mỹ, tăng gấp 51 lần so với 5 1992, trong ấy xuất khẩu thủy sản đã vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ Mỹ. đô la.

Sâu chi

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button