Kinh nghiệm lái xe

Hướng dẫn thủ tục sang tên, đổi chủ xe máy đã chuyển sở hữu qua nhiều người

Rate this post

1. Đăng ký sang tay xe cùng tỉnh.

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có hồ sơ sang tay xe của người có tên trong Giđó chứng thực đăng ký xe và hồ sơ sang tay xe của người bán rốt cuộc thì giấy tờ gồm:

– Giđó chứng thực đăng ký chuyển di, chuyển di xe (Mẫu số 03 ban hành kèm theo công bố này), cam kết chịu bổn phận trước luật pháp về việc đăng ký xe, có địa chỉ thường trú chứng minh người sử dụng xe tại Công an cấp thị xã nơi người đấy. sử dụng xe trú ngụ vĩnh viễn.

– Giđó tờ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ xe theo đề xuất.

– Giđó tờ sang tay xe của người đứng tên trên giấy chứng thực đăng ký xe và hồ sơ sang tay xe của người bán rốt cuộc.

– Giđó đăng ký xe. Trường hợp bị mất Giđó chứng thực đăng ký xe thì phải ghi rõ lý do trong Giđó chứng thực đăng ký sang tay, chuyển di (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông báo này).

  [VIDEO] Top 10 phụ kiện đắt ngang ngửa một chiếc ô tô mới

b) Trường hợp người đang sử dụng xe ko có giấy chứng thực chuyển quyền sở hữu xe thì giấy tờ gồm:

– Giđó chứng thực đăng ký chuyển di, di dời xe (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông báo này) kèm theo giấy cam kết của người đang sử dụng xe có bổn phận xong xuôi thủ tục đăng ký xe theo quy định của luật pháp và địa chỉ thường trú chứng minh cấp thị xã. đồn công an nơi người sử dụng công cụ thường trú của người sử dụng công cụ.

– Giđó tờ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ xe theo đề xuất.

– Giđó đăng ký xe. Trường hợp bị mất Giđó chứng thực đăng ký xe thì phải ghi rõ lý do trong Giđó chứng thực đăng ký sang tay, chuyển di (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông báo này).

2. Đăng ký sang tay, chuyển xe đi tỉnh khác.

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có hồ sơ sang tay xe của người đứng tên trên Giđó chứng thực đăng ký xe và hồ sơ sang tay xe của người bán rốt cuộc thì giấy tờ gồm:

  [VIDEO] Thiết bị đo áp suất lốp xe máy không dây kết nối Smartphone

– 02 Giđó chuyển tên xe, Giđó đăng ký xe (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông báo này) và bản cam kết chịu bổn phận trước luật pháp của người đang sử dụng xe về việc xong xuôi việc đăng ký xe, hồ sơ chứng minh về địa chỉ thường trú, thị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú. trú ngụ Cấp người sử dụng xe cảnh sát.

– Giđó tờ chứng minh việc sang tay xe của người đứng tên trên giấy chứng thực đăng ký xe và hồ sơ chuyển nhượng quyền chủ nhân rốt cuộc của người bán.

– Giđó đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất Giđó chứng thực đăng ký xe, biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong Giđó chứng thực đăng ký sang tay, chuyển di chỗ ở (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông báo này).

b) Trường hợp người đang sử dụng xe ko có giấy chứng thực chuyển quyền sở hữu xe thì giấy tờ gồm:

– 02 Giđó chuyển tên xe, Giđó đăng ký xe (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông báo này) và bản cam kết chịu bổn phận trước luật pháp của người đang sử dụng xe về việc xong xuôi việc đăng ký xe, hồ sơ chứng minh về địa chỉ thường trú, thị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú. trú ngụ Cấp người sử dụng xe cảnh sát.

  Phim cách nhiệt xe hơi - Có cần thiết hay không?

– Giđó đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất Giđó chứng thực đăng ký xe, biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong Giđó chứng thực đăng ký sang tay, chuyển di chỗ ở (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông báo này).

3. Đăng ký sang tay xe chuyển đi các tỉnh.

a) Giđó chứng thực đăng ký công cụ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giđó đăng ký điều động, chuyển di chỗ ở (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông báo này) và Giđó chứng thực chuyển nhượng cộng với bản chính xe.

c) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button