Bất động sản

Ì ạch ở dự án trường đua ngựa 10.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Vướng mắc gì?

Rate this post

Hà Nội đình trệ dự án đường đua 1.000 tỷ đồng: Vấn đề là gì? - Đầu tiên

Công trình Trường đua ngựa Sok Son có diện tích 125 ha, tổng vốn đầu cơ 9.576 tỷ đồng, tương đương 420 triệu USD Mỹ (lĩnh vực nghệ thuật).

Chỉ huy UBND thành thị Hà Nội cho biết, theo quyết định chấp nhận chủ trương đầu cơ 5 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ đã cấp giấy chứng thực đăng ký đầu cơ vào tháng 10 5 2019, và chỉnh sửa giấy chứng thực lần thứ 3 vào ngày 27/3. , 5 2020.

Nhà đầu cơ vào dự án là Doanh nghiệp TNHH H&G – liên doanh giữa Doanh nghiệp Du lịch Hà Nội và Doanh nghiệp TNHH Màng lưới Tham vấn Toàn cầu.

Chỉ tiêu của dự án là đầu cơ xây dựng trường đua, tổ chức đua ngựa, đặt cược cuộc đua ngựa, kỷ lục cuộc đua ngựa được diễn ra để dùng cho hoạt động thương nghiệp và nội dung xuất khẩu cho 50 đại lý; tổ chức đại lý đua ngựa ngoài trường đua, hỗ trợ nội dung đua ngựa Theo đề nghị, Samsung Đầu cơ, xây dựng và vận hành khách sạn hạng nhất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật …

  TP.HCM giao hơn 3.400 nhà, đất cho các quận, huyện phục vụ tái định cư

Công trình có diện tích 125 ha với tổng vốn đầu cơ 9.576 tỷ đồng, tương đương 420 triệu đô la.

UBND TP Hà Nội chỉ ra 2 gian truân, vướng mắc tại dự án Tổ hợp vui chơi tiêu khiển đa năng – trường đua khiến việc khai triển dự án cho đến nay vẫn chưa được tiến hành.

Trước hết, về vấn đề đầu cơ, UBND thành thị cho biết, Doanh nghiệp TNHH Global Consultants Network thay mặt Doanh nghiệp Du lịch Hà Nội tiến hành đầu cơ theo nội dung Quyết định chủ trương đầu cơ và Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ. Vì luật pháp hiện hành ko quy định.

2. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất … để tiến hành dự án: Theo “Luật Đất đai” và các quy định của luật pháp có liên can, dự án này bao gồm diện tích đất có công dụng công cộng, cùng với diện tích đất ở. với các công dụng thương nghiệp. Không thuộc diện nhà nước cải tạo đất. Nhà đầu cơ phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tiến hành dự án.

  TP.HCM được chuyển hơn 1.360ha đất phi nông nghiệp thành đất ở

Tuy nhiên, theo UBND thành thị, với nhân cách là nhà đầu cơ nước ngoài, nhà đầu cơ ko được trực tiếp thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của gia đình, tư nhân nhưng mà chỉ được nhận quyền sử dụng đất phê duyệt bề ngoài góp vốn. Quyền sử dụng các tổ chức kinh tế trong nước.

UBND Thành phố cho biết sẽ tiếp diễn lãnh đạo Bộ Nguồn vốn và Doanh nghiệp Du lịch Hà Nội đề nghị phương án đầu cơ của Doanh nghiệp Du lịch Hà Nội.

  Thị xã Phú Mỹ cưỡng chế 113 dự án tự ý phân lô

Trong ấy, cần phê duyệt lại việc đầu cơ vốn ra ngoài công ty để bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn đất nước và các quy định liên can, quyền quyết định đầu cơ vốn ra ngoài công ty và các quy định khác có liên can. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng lúc, đề nghị Bộ Khoáng sản và Môi trường, UBND huyện Sok Shan báo cáo nội dung còn còn đó, đối chiếu căn cứ pháp lý để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, đề nghị phương án chi tiết để báo cáo. Thủ tướng Chính phủ để Bộ phê duyệt, chỉ dẫn.

UBND thành thị cũng cho biết sẽ tiếp diễn lãnh đạo Sở Quy hoạch – Xây dựng và các đối tác liên can khẩn trương báo cáo sở có thẩm quyền coi xét quy hoạch cụ thể tỉ lệ 1/500 của dự án, làm cơ sở cho các bước khai triển. .


Source link

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button