Du học

Kỹ sư Việt tại Mỹ sáng chế khẩu trang sinh học tự phân hủy hiệu quả như N95

Rate this post

1 kỹ sư người Việt tại Mỹ đã sáng chế ra loại khẩu trang phân hủy sinh vật học hiệu quả như N95

  Lưu học sinh Việt bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button