Bất động sản

Loạt thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ trong năm 2021

Rate this post

Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số pháp lệnh quy định cụ thể thi hành luật đất đai sẽ có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 và có 1 số chỉnh sửa quan trọng liên can tới Sổ đỏ.

Cho phép nhiều tổ chức phát hành, cấp lại và chỉnh sửa Sách Đỏ

Cơ quan tiếp thu giấy tờ và trả kết quả khắc phục thủ tục cấp, đổi, cấp lại Giđó chứng thực quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Điều 19 Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP (Nghị định số 48). Tương ứng, cơ quan tiếp thu giấy tờ và trả kết quả khắc phục thủ tục đăng ký đất đai và của nả khác gắn liền với đất; cấp, đổi, cấp lại Sổ đỏ là Phòng Đăng ký đất đai, Phòng Đăng ký đất đai ( hiện nay, tại Điều 43/2014 / NĐ-CP) Tại Điều 60 của Nghị định chỉ quy định về Cơ quan đăng ký đất đai tại Điều 60 của Nghị định 43/2014 / NĐ-CP.);

Loạt thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ trong năm 2021
Từ ngày 8/2/2021, người dân có thể chọn lựa thời kì và vị trí để xuất trình Sổ đỏ (Ảnh minh họa).

Trường hợp chưa thành lập cơ quan đăng ký đất đai thì cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp thu giấy tờ của tổ chức tiến hành dự án đầu cơ, cơ sở tín ngưỡng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, tư nhân nước ngoài, công ty có vốn đầu cơ nước ngoài. Cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp thu giấy tờ của gia đình, tư nhân, tập thể dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam liên can tới quyền sử dụng đất ở. Việt Nam.

  Người Việt ôm tiền sang Mỹ kinh doanh bất động sản

Do đấy, tính từ lúc ngày 08/02/2021, thêm 1 cơ quan có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại Sổ đỏ là Chi nhánh Đăng ký đất đai.

Công dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Nghị định số 148/2020 về việc nộp giấy tờ và trả kết quả khắc phục thủ tục hành chính về đất đai bổ sung như sau: đối với cơ quan đăng ký đất đai thì chi nhánh cơ quan đăng ký bất động sản tiếp thu giấy tờ và trả kết quả khắc phục thủ tục đăng ký. đất và của nả khác gắn liền với đất; trường hợp cấp, đổi, cấp lại Giđó chứng thực theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ nhân của nả gắn liền với đất thì thời kì, vị trí và kết quả thật hiện thủ tục trả lại. theo các quy định. Trường hợp cần phải có có thể khắc phục tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai mà trong thời hạn do Ủy ban dân chúng tỉnh quy định.

Trường hợp thành lập cơ quan dịch vụ 1 cửa, ngoài việc tiến hành thủ tục đăng ký, khắc phục về đất đai, của nả để tiếp thu giấy tờ và trả kết quả, “cơ quan dịch vụ 1 cửa” tiếp thu giấy tờ và trả kết quả. theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ nhân của nả để cấp đổi, cấp lại Giđó chứng thực tại vị trí chẳng hề là hội sở của Cơ quan đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

  Sốt đất Đồng Nai: Coi chừng mắc bẫy

Theo đấy, người dân có thể mau chóng đề xuất làm sổ đỏ tại nhà lúc có nhu cầu mà phải tuân thủ thời kì từ ngày 8/2/2021 do UBND tỉnh quy định.

Các tổ chức hủy bỏ các quy định mới về việc cấp Sách Đỏ trái phép

Nghị định số 148 sửa đổi các điều 87, 4 và 5 của Nghị định số 43 về việc thu hồi các Sổ đỏ đã cấp ko đúng quy định. Trong số đấy, 1 điều khoản đã được thêm vào:

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi sổ đỏ theo bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; theo công bố của người sử dụng đất, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. đã cấp Sổ đỏ lúc Sổ đỏ bị thu hồi.

Thống nhất, đổi thửa và đổi sổ đỏ ko còn được cấp

Nghị định số 148 quy định 1 trong các trường hợp được cấp Sổ đỏ, cấp Giđó chứng thực quyền sở hữu đối với nhà ở, công trình xây dựng là “do đo đạc, xác định lại diện tích, quy mô của tình tiết ”.

Trước đây, theo Điều 76, khoản 1, điểm c, Nghị định số 43, các trường hợp nêu trên cũng bao gồm “do tích tụ, bất định thửa đất”.

Nghị định số 48 cũng quy định lúc thế chấp đất thì phải xuất trình sổ đỏ mới lúc dồn điền đổi thửa.

  Cung bất động sản sụt kỷ lục: Giữ cái tốt, loại cái nhiễu loạn

Theo quy định này, lúc làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa dân cày với tư nhân để dồn điền đổi thửa, nếu quyền sử dụng đất và của nả gắn liền với đất được thế chấp tại nhà băng thì người sử dụng đất phải thế chấp. hiệp đồng thay thế quyền sử dụng đất và của nả gắn liền với đất Cấp sổ đỏ và làm thủ tục cấp sổ đỏ mới.

Cơ quan đăng ký đất đai có bổn phận công bố cho tổ chức tài chính về thế chấp sổ đỏ danh sách các trường hợp phải làm thủ tục cấp sổ đỏ và sau lúc được cơ quan có thẩm quyền coi xét, công nhận việc đăng ký thế chấp vào sổ đỏ. chính quyền.

Việc trao sổ đỏ được cơ quan đăng ký đất đai, người sử dụng đất và cơ quan tín dụng tiến hành cùng lúc.

Trong đấy, người sử dụng đất ký nhận sổ đỏ mới từ cơ quan đăng ký đất đai và ủy quyền tổ chức tài chính nhận thế chấp; cơ quan báo cáo tín dụng có bổn phận bàn giao sổ đỏ cũ đã thế chấp cho cơ quan đăng ký đất đai điều hành.

Cập nhật sáng dạ

Năm 2021 xây nhà trên đất chưa có Sổ đỏ có được không?

5 2021 xây nhà trên đất chưa có Sổ đỏ có được ko?

1 trong những loại giấy má cần phải có để xin giấy phép xây dựng là giấy chứng thực quyền sử dụng đất. Vậy đất chưa có sổ đỏ có được cấp giấy phép xây dựng ko?

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button