Doanh nghiệp

Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm tăng mạnh

Rate this post

Dẫn đầu về phát triển lợi nhuận là Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm Petrolimex (PJICO – PGI), với lợi nhuận tăng hơn gấp đôi vào 5 2020.

Tiếp tới là Doanh nghiệp Bảo hiểm Ngân hàng Đầu cơ và Phát triển Việt Nam (BIC) với lợi nhuận tăng 34%. Đây là Tập đoàn Baoming (BMI), ban bố lợi nhuận sau thuế tăng 28,5%.

Cùng lúc, Bao Yue Group (BVH) vẫn là doanh nghiệp tạo ra dòng tiền bự nhất dù lợi nhuận phát triển ko cao. 5 ngoái, doanh thu của Baoviet đã vượt 37.300 tỷ Rupiah và lợi nhuận sau thuế gần 1.990 tỷ Rupiah. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đóng góp nhiều hơn, trong ấy hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 1/3 tổng doanh thu.

Tiếp nối những kết quả khả quan nêu trên, các chuyên gia trong ngành cho rằng, trong 5 qua, ngoài doanh thu phí bảo hiểm đẩy mạnh, hoạt động nguồn vốn đã biến thành điểm sáng của nhiều công ty bảo hiểm. Người đứng đầu Bảo Việt cho biết sự vận động hăng hái và đáng động viên trên thị phần nguồn vốn, trong ấy có thị phần chứng khoán, là nguyên cớ chính giúp lợi nhuận công ty tăng 20,5%. 5 2021, công ty đã đầu cơ hơn 2,84 ngàn tỷ Rp vào các khoản đầu cơ nguồn vốn, chủ quản vào các cổ phiếu niêm yết.

  Startup bán sỉ mỹ phẩm gọi vốn 2 triệu USD

Trong lúc ấy, chỉ tính riêng trong quý cuối 5 ngoái, lợi nhuận sau thuế của Po Ming đã tăng gần 69%, chủ quản nhờ diễn biến thuận tiện trên thị phần chứng khoán. Ngoài ra, Baoming còn kiếm được hưởng nhuận đồ sộ phê duyệt hoạt động kinh doanh cổ phiếu và nhận cổ tức từ các doanh nghiệp nhận đầu cơ. Doanh thu nguồn vốn 5 ngoái tăng gần 27% so với 5 2020.

  Chuyên gia bàn về chiến lược phát triển doanh nghiệp sau đại dịch

SSI Research dự đoán triển vọng cho 5 nay, cho rằng tổng thu nhập phí bảo hiểm có thể đạt 256 ngàn tỷ đồng, tăng gần 18% so với 5 ngoái. Ngoài các động lực chính xúc tiến nhu cầu bình phục, phát triển thu nhập phí bảo hiểm còn có thể tới từ các nhân tố như mở mang hợp lí hóa chứng chỉ bảo hiểm điện tử và hiệp tác với các doanh nghiệp insurtech. công nghệ bảo hiểm).

  Tập đoàn Công nghệ G-Group được vinh danh tại Sao Khuê 2022

Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có thể sẽ giảm so với mức cao nhất của 5 ngoái. Nguyên nhân chính là do tỉ lệ cấp bù 5 nay có bản lĩnh quay về tầm thường, ko thấp hơn do xã hội chênh lệch. Mặt khác, SSI Research cũng cho rằng lợi nhuận của lĩnh vực này dự định ​​tới từ các nhân tố thuận tiện về chế độ và sự phát triển của các kênh online.

Riêng trong hoạt động đầu cơ, đơn vị hy vọng lợi nhuận của các DNBH phi nhân thọ sẽ tăng 8 – 10% so với 5 ngoái.

Siddhartha

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button