Kinh nghiệm lái xe

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cảnh sát điều khiển giao thông

Rate this post

Thông báo này quy định đề nghị, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, trang bị, công cụ, vũ khí, dụng cụ phân phối; nguyên lý, cách thức, trình tự điều khiển giao thông khi mà tiến hành nhiệm vụ lãnh đạo, điều khiển giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông và xử lý 1 số các trường hợp chi tiết.

Dự thảo vận dụng đối với cảnh sát giao thông, hạ sĩ quan lãnh đạo, điều khiển giao thông đường bộ …

Theo đấy, nhân vật vận dụng của dự thảo là cảnh sát giao thông, hạ sĩ quan lãnh đạo, điều khiển giao thông đường bộ; Công an các đơn vị, địa phương; cơ quan, tổ chức, tư nhân hoạt động giao thông đường bộ trên cương vực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài y phục, trang bị công cụ theo quy định của Cảnh sát giao thông, Cảnh sát lãnh đạo, điều khiển giao thông ít ra phải trang bị: còi, dùi cui, bao tay trắng; áo quần phản quang; đồ mưa, ủng đi mưa của cảnh sát giao thông; xe mô tô, xe bộ hành tư nhân – Súng, dùi cui điện, Ổ khóa số 8, loa pin thiết bị cầm tay và thùng sơn để ghi lại hiện trường …

  Điều khiển xe ô tô không mang Giấy phép lái xe có bị phạt không?

Việc sử dụng công cụ kỹ thuật nghiệp vụ, trang thiết bị, vũ khí, dụng cụ đảm bảo phải theo quy định của luật pháp và quy định của Bộ Công an.

Theo dự thảo, nhiệm vụ của cảnh sát lãnh đạo, điều khiển giao thông là:

Chỉ đạo, quản lý giao thông theo đúng quy định, phân luồng, cô lập giao thông, phòng đề phòng và xử lý ùn tắc giao thông, phối hợp các cơ quan công dụng, bảo đảm thứ tự an toàn giao thông trên các trục đường và khu vực quy định.

Theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định của luật pháp, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm thứ tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông theo quy định của luật pháp, tổ chức sơ cứu người bị nạn, phối hợp xử lý vụ tai nạn giao thông.

Phối hợp với các đơn vị, cơ quan công dụng chiến đấu chặn lại, trấn áp tù nhân giao thông đường bộ và tù nhân công cụ giao thông đường bộ theo quy định của luật pháp …

Sử dụng vũ khí, dụng cụ phân phối, công cụ, thiết bị kỹ thuật theo quy định của luật pháp

Quyền hạn của cảnh sát chỉ huy và điều khiển giao thông được quy định trong dự thảo là:

Cho người và công cụ đỗ xe tạm bợ trên 1 số đoạn đường nhất mực, xác định lại giao thông, định tuyến lại, nơi ngừng, đỗ xe trong trường hợp ùn tắc giao thông hoặc các đề nghị cần phải có khác. An ninh, thứ tự, an toàn xã hội.

Ngừng xe vi phạm luật giao thông đường bộ tại khu vực, khu vực quy định hoặc theo kế hoạch, lệnh của cơ quan có thẩm quyền nhằm mục tiêu rà soát, kiểm soát công cụ và giấy phép công cụ, giấy má nào nếu người đấy đã vi phạm. 1 hành vi vi phạm luật pháp, Nhận dạng của người điều khiển công cụ và nhận dạng của người trong chiếc xe được điều khiển.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, công an, an ninh, an toàn xã hội và các vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực điều hành nhà nước theo quy định của luật pháp; có giải pháp chặn lại và đảm bảo vi phạm hành chính được xử lý theo quy định của luật pháp. luật.

Thực hiện các hành động nguy cấp trong cảnh huống nguy cấp, truy bắt tù nhân làm mất lái, cứu nạn, cứu hộ, dập lửa … và tiến hành quyền điều động công cụ giao thông, thông tin liên lạc. Tổ chức, tư nhân, tư nhân điều khiển và sử dụng các công cụ đấy. Việc huy động dưới dạng 1 đề xuất hoặc 1 đề nghị. Cơ quan, tổ chức, tư nhân trưng dụng công cụ di chuyển, dụng cụ thông tin liên lạc và các dụng cụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định và khắc phục theo điều kiện, trình tự, thủ tục do cơ quan có thẩm quyền quy định. Bảo mật theo Đạo luật Mua lại và Chiếm đoạt Của cải.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tư nhân có phận sự phối hợp, phân phối khắc phục tai nạn giao thông, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc các cảnh huống gây hỗn loạn, mất an toàn giao thông.

Sử dụng vũ khí, dụng cụ phụ trợ và công cụ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của luật pháp.

Theo Công an TP.HCM

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button