Du học

Nộp 300 đơn ứng tuyển, 9X Việt được 8 "ông lớn công nghệ" nhận thực tập

Rate this post

300 giấy tờ nộp vào, 9X Việt được 8 “đại gia công nghệ” nhận vào làm tập sự

  Kinh nghiệm bỏ túi để chinh phục học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button