Du học

Nữ tiến sĩ Việt dùng quang học và AI phát hiện ung thư da sớm

Rate this post

Nữ lang y Việt Nam sử dụng quang học và trí não nhân tạo để phát hiện ung thư da quá trình đầu

  Nữ sinh Việt đạt GPA 4.0 tại đại học Mỹ: Không áp lực chuyện điểm số

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button