Doanh nghiệp

Petrolimex bình quân mỗi ngày thu hơn 463 tỷ đồng

Rate this post

Theo báo cáo vốn đầu tư quý IV / 2021, Tổng doanh nghiệp Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 49.372 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 5 ngoái. Chi phí vốn đầu tư cũng tăng gần 59% lên 260 tỷ Rp.

Sau lúc trừ các khoản chi tiêu, lợi nhuận sau thuế quý IV của Petrolimex là 701 tỷ rupiah, giảm 30% so với cùng kỳ 5 ngoái. Trong đấy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông doanh nghiệp mẹ là 595 tỷ đồng, giảm 36% so với 5 2020.

Theo Petrolimex, sản lượng kinh doanh xăng dầu giảm trong quý, chỉ bằng 90% của cùng kỳ 5 2020. Giá dầu toàn cầu / thùng (WTI) tăng 11% từ 75,88 đô la Mỹ lên 84,05 đô la Mỹ / thùng từ đầu quý 4 5 2021 tới tháng 11, trước lúc giảm lại 19% vào cuối quý. Sự chỉnh sửa này khiến tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, dẫn tới việc đề phòng ưu đãi hàng tồn kho tăng 199 tỷ Rp lên 224 tỷ Rp.

  KD Green Farm mở rộng diện tích trồng chuối

Lũy kế cả 5 2021, tập đoàn sẽ đạt lợi nhuận sau thuế 169.113 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ 5 ngoái. Nhờ đấy, bình quân mỗi ngày Petrolimex thu về hơn 463 tỷ đồng từ bán hàng và phân phối dịch vụ.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 0,6% xuống 7,5% do giá vốn hàng hóa tăng chính yếu do giá xăng dầu tăng nhanh. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ bán hàng và phân phối dịch vụ của tập đoàn vẫn đạt 12.706 tỷ đồng trong 5 ngoái, tăng gần 27% so với 5 2020.

  Anh ngữ Việt Mỹ VMG thay đổi bộ nhận diện thương hiệu

Lợi nhuận sau thuế hàng 5 là 3,111 tỷ rupiah, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 5 2020. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp mẹ là 2,83 ngàn tỷ rupiah, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. So với kế hoạch, các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận đạt được 5 ngoái tuần tự vượt 25% và 13%.

Tính tới cuối 5 2021, lũy kế tiền mặt và tiền gửi của tập đoàn đạt hơn 18 ngàn tỷ đồng, trong đấy đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn tăng 3277 tỷ đồng lên 11836 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền lên đến 6.189 tỷ đồng.

  Hoàng Quân giải trình việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông

Ngày 18/3, Tập đoàn đã tổ chức Đại hội cổ đông thất thường, nội dung chính là kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện tại, địa điểm Giám đốc điều hành Petrolimex vẫn “bỏ không” sau lúc ông Phạm Đức Thắng nghỉ hưu vào ngày 1/11/2021. Các nhiệm vụ quản lý của giám đốc điều hành hiện do ông Chen Yunan, phó giám đốc điều hành đảm trách.

Anh minh

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button