Kinh nghiệm lái xe

Phó Thủ tướng: Lái xe được phép sử dụng bản sao Giấy đăng ký ô tô lưu thông trên đường

Rate this post

Tuy nhiên, người tài xế phải kèm theo hồ sơ tùy thân của tổ chức tài chính còn hiệu lực thay cho giấy đăng ký xe bản chính để có thể tham dự giao thông trong khuôn khổ Việt Nam lúc tổ chức tài chính còn hiệu lực. Giữ bản chính giấy đăng ký xe để bảo đảm bổn phận dân sự trong việc thế chấp xe.

  Từ 1/3: Áp dụng hàng loạt quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ dẫn lực lượng Công an có thẩm quyền xử phạt; Bộ Giao thông vận chuyển chịu bổn phận chính, phối hợp với Bộ Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ dẫn Thanh tra giao thông vận chuyển và chỉ định người tiến hành nhiệm vụ thanh tra giao thông vận chuyển. Thủ tướng đi công việc chính thức.

  [VIDEO] Camera hành trình - người bạn không bao giờ "nói dối"

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button