Doanh nghiệp

PNJ kỳ vọng lãi nghìn tỷ năm nay

Rate this post

Nếu kết thúc kế hoạch này, 5 nay sẽ là 5 thứ 4 liên tục Doanh nghiệp Cổ phần Trang sức Furen (PNJ) đạt mức lãi 1 ngàn tỷ rupiah và lập kỷ lục lãi.

Hai tháng đầu 5 nay, doanh nghiệp đạt thu nhập ròng 7.066 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 520 tỷ đồng, đều đạt mức phát triển 2 con số so với cùng kỳ 5 2021. So với kế hoạch đã lập, công ty đã kết thúc hơn 27% mục tiêu doanh thu và gần 40% mục tiêu lợi nhuận.

  Dong Tay Promotion nhận giải thưởng kinh doanh xuất sắc châu Á

Doanh số bán lẻ cộng dồn trong 2 tháng tăng hơn nửa 5 so với cùng kỳ. Trong số ấy, doanh thu online tăng 115%. Ban chỉ huy PNJ cho biết doanh thu từ các chương trình giảm giá phát triển hơn kế hoạch vào dịp lễ Fortuna và Lễ nhân tình. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp bình quân giảm nhẹ trong cùng kỳ.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch huy động vốn bằng cách phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu. Lần này, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ thu được 1 cổ phiếu mới. Nếu thành công, vốn đăng ký của doanh nghiệp sẽ tăng từ 2.276 tỷ đồng lên hơn 3.282 tỷ đồng.

  TPBank đặt mục tiêu tăng gấp đôi khách mới trong năm 2022

Ngoài ra, PNJ dự định ​​phát hành cổ phiếu theo phương án quyền chọn cho công nhân (ESOP) với tỉ lệ 2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời khắc phát hành. Giá chào bán dự định ​​bằng 40% giá đóng cửa bình quân trong 10 ngày giao dịch gần nhất. Người sắm ko được chuyển nhượng trong khoảng 36 tháng.

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Về bình diện chỉ huy, PNJ lần này yêu cầu với cổ đông việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là Chủ tịch Cao Shi Yuyong và Phó Chủ tịch Li Zhitong do hết nhiệm kỳ. Các cổ đông sẽ bầu bổ sung 2 thành viên cho nhiệm kỳ mới 2022-2027, mà chưa có đề cử hoặc ứng viên nào được ban bố.

Siddhartha

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button