Kinh nghiệm lái xe

Quy định mới vạch vàng-trắng ở Việt Nam?

Rate this post

Đi lên phố Jinma (Hà Nội), 1 chiều đóng cửa do bảo dưỡng, chật cứng toàn thể dụng cụ đi ngược chiều. Để phân biệt 2 hướng lưu thông, 1 vạch liền màu vàng mới hiện ra trên đường. Tôi thắc mắc vì sao đường thị thành lại sử dụng màu vàng để phân cách 2 làn xe ngược chiều nên tôi nghiên cứu quy định 41/2016 và có kết quả.

Vạch kẻ đường màu vàng cách trở 2 làn đường ngược chiều nhau trong thị thành.

Trong quy định cũ 41/2012, để phân định lưu thông 2 chiều, các đường tương ứng trên đường trên 60 km / h được ghi lại màu vàng và đường dưới 60 km / h được ghi lại màu trắng. Vì thế trong thị thành chỉ có màu trắng, ngoài thị thành, quốc lộ thường có màu vàng.

  [VIDEO] Lái Civic 4.0L/100km - Hùng Lâm chiến thắng iPhone X

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button