Kinh nghiệm lái xe

Thu hồi phù hiệu 640 xe ô tô vi phạm trong 1 tháng

Rate this post

Trong đấy, thu hồi 121 phù hiệu “Taxi Hà Nội”, bao gồm Taxi Thành Nin, Taxi Sông Mã, Taxi Hương Lửa, Taxi Hà Nội, Taxi Phúc Thịnh, Taxi Hoàn Kiếm,…; Doanh nghiệp Cổ phần Đầu cơ An Phát Khánh, 151 ” Phù hiệu Xe hiệp đồng ”gồm Doanh nghiệp TNHH Hùng Thanh, Doanh nghiệp Cổ phần Dịch vụ Chuyển vận Đường bộ Hồng Hà, Doanh nghiệp Cổ phần Trường Minh Tiến, Doanh nghiệp Cổ phần Chuyển vận và Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Soon Fat. .

  Hướng dẫn thủ tục sang tên, đổi chủ xe máy đã chuyển sở hữu qua nhiều người

Phù hiệu “Taxi Hà Nội” của các hãng taxi nhiều xe vi phạm bị Bộ GTVT thu hồi 1 tháng

Sở cũng thu hồi 230 phù hiệu xe “container” và 53 phù hiệu “xe chạy tuyến cố định” như Doanh nghiệp TNHH Chuyển vận Việt Nam, Doanh nghiệp cổ phần Chuyển vận và Thương mại Anh Huy, Tổng doanh nghiệp Chuyển vận cơ giới TP. Trading Ltd …; Thu hồi 74 phù hiệu “Xe tải” và 12 phù hiệu “Xe buýt”.

  Ô tô 7-9 chỗ phải dán nhãn năng lượng từ đầu năm 2018

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button