Kinh nghiệm lái xe

Từ 1/3: Áp dụng hàng loạt quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe

Rate this post

Theo quy định tại Điều 7 Khoản 3 Nghị định 03/2021, công ty bảo hiểm phải chủ động phê chuẩn, điều chỉnh mức tăng phí bảo hiểm căn cứ vào tiền sử tai nạn của từng xe cơ giới và bản lĩnh chịu không may; mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% mức phí bảo hiểm. do Bộ Nguồn vốn quy định.

Ngoài ra, nghị định thiết lập các thời hạn bảo hiểm mới. Theo khoản trước tiên của Điều 9, thời hạn ghi trong giấy chứng thực bảo hiểm là:

  Với tầm giá 400 triệu VNĐ, chọn mẫu sedan hạng B nào hợp lý?

Đối với xe mô tô 2, 3 bánh (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu gần giống quy định tại Luật Giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 5 và tối đa là 3 5.

Thời hạn bảo hiểm tối thiểu đối với xe cơ giới khác là 1 5, thời hạn bảo hiểm tối đa tương ứng với thời kì kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ trên 1 5.

  Độ màn hình thông minh cho xe hơi, có nên hay không?

Thời hạn bảo hiểm dưới 1 5 vận dụng đối với các trường hợp: Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất, thời kì lưu hành tại Việt Nam dưới 1 5; Xe cơ giới sử dụng hợp lí dưới 1 5; Xe cơ giới thuộc diện đăng ký lưu trú theo quy định của Bộ Công an.

Nếu chủ xe cơ giới có nhiều xe được bảo hiểm vào các thời khắc không giống nhau trong 5 mà cần mang bảo hiểm quay về cùng lúc để điều hành vào 5 sau thì thời hạn bảo hiểm của các xe đấy có thể chỉnh sửa. Có thể dưới 1 5, bằng hiệu lực còn lại của hiệp đồng bảo hiểm trước tiên đã ký trong 5.

  "Bỏ túi" thêm 6 lưu ý "nhỏ nhưng có võ" giúp bạn tự tin lưu thông trên đường

Đặc trưng, nghị định bổ sung quy định loại bỏ nghĩa vụ bảo hiểm. Điều 13 của Đạo luật quy định rõ rằng ngành bảo hiểm ko được bồi hoàn trong các trường hợp sau:

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button