Kinh nghiệm lái xe

Từ 1/3: Hợp đồng bảo hiểm xe máy bắt buộc chấm dứt trong trường hợp nào?

Rate this post

Điều 10 Nghị định số 03/2021 / NĐ-CP về Bảo hiểm buộc phải nghĩa vụ dân sự của chủ xe cơ giới quy định rõ các trường hợp kết thúc giao kèo bảo hiểm. Do đấy, có 3 loại kịch bản kết thúc giao kèo, bao gồm:

Trường hợp phải thu hồi giấy chứng thực đăng ký, biển số xe theo quy định của Bộ Công an thì kết thúc giao kèo bảo hiểm; chủ xe cơ giới kết thúc giao kèo bảo hiểm nếu ko đóng đủ phí bảo hiểm. ; dẫn tới tăng hoặc giảm xui xẻo bảo hiểm.

  Dưới 500 triệu đồng nên mua xe gì ?

Cùng lúc, theo quy định hiện hành (Nghị định số 103/2008), có 4 trường hợp hủy giao kèo bảo hiểm, đấy là: thu hồi giấy chứng thực đăng ký, biển số xe cơ giới. Xe cơ giới đã hết niên hạn sử dụng theo quy định của luật pháp; Xe bị mất có công nhận của cơ quan Công an; Xe bị tai nạn giao thông ko sử dụng được hoặc bị phá hủy có công nhận của cơ quan Công an.

  Xu hướng chọn mua xe của phụ nữ hiện đại

Ngoài quy định trên, Điều 6, khoản 4, Nghị định 03/2021 cũng quy định các doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản chỉ dẫn lúc cấp Giđó chứng thực bảo hiểm điện tử. Chỉ dẫn tiến hành; Giđó chứng thực bảo hiểm điện tử phải phục vụ đầy đủ các quy định hiện hành và đề đạt đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này (ko quy định tại Nghị định số 103/2008 / NĐ-CP).

  Nắm thời hạn đổi bằng lái xe để không bị "cò" lừa

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button