Doanh nghiệp

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước có tân phó chủ tịch

Rate this post

Ông Hu, 42 tuổi, chuyên ngành kỹ thuật điện tử viễn thông, có bằng thạc sĩ điều hành kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Yu Zhonghai là giám đốc văn phòng, giám đốc văn phòng và chủ tịch liên đoàn lao động của Ban Tổ chức Cán bộ của Tập đoàn Chỉ đạo Đảng. Trước ấy, ông cũng từng làm việc tại Bộ Công Thương.

  Dược Hậu Giang muốn mua bảo hiểm pháp lý cho lãnh đạo

Ông Du Huhui, tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Ảnh: CMSC

Ông Du Huhui, tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. bức ảnh: CMSC

Theo sự bổ nhậm này, CMSC sẽ có 3 Phó Chủ tịch gồm ông Hồ Sỹ Hùng, ông Nguyễn Ngọc Cảnh và ông Đỗ Hữu Huy. Chủ tịch CMSC ngày nay là ông Nguyễn Hoàng Anh.

Tháng 2/2018, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước được thành lập. Ủy ban là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có tính năng đại diện chủ nhân đối với các công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được đầu cơ tại các doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp phận sự hữu hạn. Giới hạn ở 2 hoặc nhiều LLC. Thêm thành viên theo đề nghị của luật pháp.

Hiện có 19 công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trực tiếp làm đại diện chủ nhân công ty như Tổng doanh nghiệp Đầu cơ và Kinh doanh vốn nhà nước; Tổng doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam; Tổng doanh nghiệp Điện lực Việt Nam; theo quyết định.

Deming

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button