Doanh nghiệp

Vinhomes lãi quý I gần 6.000 tỷ đồng

Rate this post

Trong quý I, tổng thu nhập ròng thống nhất của Doanh nghiệp Cổ phần Vinhomes (VHM) đạt 8.923 tỷ đồng từ việc bàn giao bất động sản nhà ở tại 3 dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.

Nếu điều chỉnh ghi nhận doanh thu hoạt động nguồn vốn từ việc bán các lô bất động sản béo và thu nhập từ các dự án hiệp tác thương nghiệp thì lợi nhuận sau thuế thống nhất là 14.279 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ 5 ngoái.

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Chi phí bán hàng giảm khi mà chi tiêu điều hành công ty tăng hơn 60%. Kết quả, lợi nhuận thống nhất trước thuế của Vinhomes đạt 5.886 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Tại thời khắc cuối quý I, tổng của nả của doanh nghiệp đạt 233.963 tỷ đồng và vốn cổ phần lên đến 136.072 tỷ đồng, tuần tự tăng 13% và 44% so với cùng kỳ 5 ngoái.

  Taxi Vinasun thoát mạch thua lỗ

Tính tới cuối tháng 3, trị giá hàng tồn kho đạt gần 30 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1 ngàn tỷ đồng so với đầu 5. Trong đấy, bất động sản đang xây dựng vượt 27 ngàn tỷ đồng, chủ công ở các dự án như Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Dream City và khu đô thị Đại An.

  Doanh nghiệp thủy sản muốn thu lãi đậm

Vinhomes đã đặt chỉ tiêu doanh thu 75 ngàn tỷ đồng trong 5 nay, với lợi nhuận sau thuế khoảng 30 ngàn tỷ đồng, theo tài liệu đại hội cổ đông. Doanh nghiệp dự định ​​chia cổ tức bằng tiền tỉ lệ 20% từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tới ngày 31/12/2021.

Mingshan

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button