Bất động sản

Vừa ban hành, hệ số điều chỉnh giá đất ở TP.HCM vẫn ‘chưa phù hợp’

Rate this post

Dù rằng đã xin quan điểm ​​của UBND quận, huyện trước lúc ban hành nhưng mà cho rằng hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp trên khu vực TP.HCM vẫn chưa thích hợp ở 1 số khu vực chi tiết.

Bộ Khoáng sản và Môi trường (TN-MT) TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xác định hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng khu vực đất nông nghiệp trên khu vực. 5 2021.

Trước ấy, ngày 4/5/2021, Ủy ban dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 10/2021 / QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để lấy quan điểm ​​về phương án bồi hoàn, cung cấp và tái định cư. Khu đất nhưng mà họ sắm được vào 5 2021.

  Đề xuất đánh thuế cao với nhà đầu tư ‘lướt sóng’

Đối với đất nông nghiệp, UBND TP.HCM chia hệ số điều chỉnh giá đất thành 3 mức. Chi tiết, Địa điểm 1 gồm các thửa trong khuôn khổ 200m sát lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở).

Địa điểm 2 gồm các lô trong khuôn khổ 400m ko sát lề đường (đường đã có tên trong bảng giá đất). Địa điểm 3 bao gồm các địa điểm còn lại.

Thành phố Shoude và các quận của nó được phân thành 4 khu vực sau:

{keyword}

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng khu vực chi tiết:

{keyword}

Theo Sở Khoáng sản và Môi trường, sau lúc UBND TP.HCM đưa ra các hệ số điều chỉnh giá đất, đặc trưng là đất nông nghiệp nêu trên, các đơn vị liên can đã báo cáo các nhân tố điều chỉnh giá đất nông nghiệp là ko đúng sự thực. Thích hợp cho 1 số khu vực.

  Chưa cấp sổ đỏ lâu dài cho condotel ở Đà Nẵng

Do ấy, Bộ Khoáng sản và Môi trường yêu cầu các địa phương hợp lý các dự án gần giống đã được Ủy ban dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong thời hạn ko quá 1 5 tùy theo tình hình chi tiết của dự án và điều chỉnh hệ số cho thích hợp. Theo giá chuyển nhượng tại thời khắc lấy quan điểm ​​phổ thông thì sẽ được tính vào phương án bồi thường.

Tất cả các địa phương cần kiểm tra, thống kê hệ số điều chỉnh giá đất ruộng đối với các dự án trên khu vực đã được Ủy ban dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh xem xét từ tháng 1/2020 tới tháng 5/2021. Từ ấy đưa ra hệ số điều chỉnh giá đất ruộng chi tiết cho thích hợp với quy mô của từng huyện.

  Nhường trụ sở đất "vàng" cho doanh nghiệp thuê giá bèo có đúng luật?

Sở Khoáng sản và Môi trường yêu cầu các địa phương thống kê, báo cáo trước ngày 15/6/2021 để đơn vị tổng hợp, tư vấn cho Ủy ban dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đất ở trung tâm TP.HCM bị thu hồi đền bù 730 triệu đồng / m2

Đất ở trung tâm TP.HCM bị thu hồi bồi thường 730 triệu đồng / m2

Theo hệ số điều chỉnh giá đất vừa được UBND TP.HCM ban bố, sau lúc thu hồi, mỗi m2 đất ở tại trung thật tâm phố sẽ được bồi hoàn ít ra 730 triệu đồng.

Fang Yingling

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button