Kinh nghiệm lái xe

Xe kinh doanh vận tải, taxi công nghệ sẽ chuyển sang biển vàng từ 1/8/2020

Rate this post

Theo đấy, Bộ Công an gần đây đã chính thức ban hành Thông báo số 58/2020 về thủ tục cấp, thu hồi Giđấy chứng thực đăng ký công cụ cơ giới đường bộ. Đặc trưng là quy định mới của Việt Nam về việc cấp, điều chỉnh giấy phép kinh doanh vận chuyển các loại hình.

Chi tiết, tại Thông tư số 58/2020, Điều 25, Điều 6, điểm đ, tất cả các công cụ giao thông công cộng phải sử dụng chung 1 loại biển số xe có chữ và số màu đen trên nền màu vàng, cũng như số quy trình của biển số xe. 20 chữ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

  Mất bằng lái xe, làm sao để làm lại nhanh và tiết kiệm nhất?

Văn bản số 58/2020 quy định rõ, bắt đầu từ ngày 1/8, các công cụ kinh doanh vận chuyển đăng ký mới mở màn sử dụng biển số màu vàng. Đối với xe kinh doanh vận chuyển đã đăng ký, thời hạn đổi sang biển số màu vàng theo quy định mới là ngày 31/12/2021.

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button